UVJETI KORIŠTENJA

 

Pristupom web stranici interadria.hr potvrđujete da pristajete na primjenu općih uvjeta korištenja web stranice interadria.hr te njegove pravne učinke. Web stranica interadria.hr može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja web stranice interadria.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene uvjete korištenja objaviti na ovom mjestu. Ukoliko ne pristajete na primjenu općih uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa web stranici interadria.hr.

Pristup web stranici interadria.hr i podacima sadržanim na istoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li s daljnjim korištenjem, smatrat će se da ste pristali na predmetne uvjete korištenja.

Web stranici interadria.hr se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju web stranica interadria.hr direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija.

Svi sadržaji objavljeni na web stranici interadria.hr vlasništvo su web stranice interadria.hr i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez prethodnog pismenog pristanka od strane Interadria SC d.o.o.

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome nas je dužan izvijestiti koristeći e-mail adresu kristian@interadria.hr

Informacije koje su objavljene na web stranici interadria.hr smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamčimo za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na web stranici interadria.hr

Web stranica interadria.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice interadria.hr ili bilo koje od informacija dostupnih na njoj.

Molimo vas da primite na znanje da možemo u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke, dodatne informacije, vrijednosti ocjenjivanja te ostale uređivačke slobode pohranjene na web stranici interadria.hr.

Linkovi na web stranici interadria.hr su samo za vašu informaciju, a web stranica interadria.hr ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Potpuni sadržaj web stranice interadria.hr zaštićen je autorskim pravom koje pripada web stranici interadria.hr ili je ustupljeno web stranici interadria.hr, a u vlasništvu je trećih osoba. Web stranica interadria.hr također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Web stranica interadria.hr sadrži zaštitne znakove ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo web stranice interadria.hr ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala web stranice i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Prilikom posjete web stranici interadria.hr vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih web stranica interadria.hr ustupati trećim osobama, osim uz vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar web stranice interadria.hr i u određeno vrijeme, portal će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese i drugih podataka vezanih uz prirodu usluge koju traži ili koristi korisnik. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata, potpunog korisničkog korištenja sučelja i evidencije korisnika ovog portala te u svrhu statističke obrade posjećenosti portala te realizacije narudžbe ili usluge koju traži korisnik te iste web stranica interadria.hr neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe, osim pod uvjetima određenim važečim zakonima. Web stranica interadria.hr povremeno svojim korisnicima šalje obavijesti o novostima, uslugama ili proizvodima koji mogu sadržavati oglase od strane trećih osoba, no svaki korisnik nakon registracije može u svoj korisničkom profilu isključiti tu mogućnost.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, web stranica interadria.hr koristi programsku podršku koja prati posjete i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik web stranice interadria.hr treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju web stranica interadria.hr neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja web stranice interadria.hr je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja web stranice interadria.hr ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na web stranici interadria.hr može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a web stranica interadria.hr ne odgovara za pristup portala sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

vaša interadria.hr