AKCIJSKA CIJENA NA PAKET MOJ DOM DO 30.LIPNJA 2020.!

Travanj 24, 2020

Zaštitite svoj dom na vrijeme, kako bi Vam i dalje pružao sigurnost!

Ugovorite policu osiguranja Moj Dom u Allianz Hrvatska d.d do 30. lipnja 2020. i ostvarite 5 % popusta. Dodatno zaštitite svoj stan, kuću ili vikendicu i od potresa i odobrit ćemo Vam 10 % popusta na ukupnu premiju za cijelo vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Polica osiguranja Moj Dom nadoknadit će štete nastale na Vašoj privatnoj imovini, bilo na građevinskom dijelu objekta ili na stvarima u kućanstvu te štete koje ste uzrokovali drugima u svakodnevnom životu.

Za sve informacije o akcijskom popustu i ostalim prednostima osiguranja imovine stojim Vam na raspolaganju.

DANIJELA BRNELIĆ

zastupnica u osiguranju

+385(0)91 215 44 95

danijela@interadria.hr